Łatwy - Szybki - Wizualny

 

Czy można rozwiązać wszystkie poziomy izolacji akustycznej w budynku?

Czy możesz powiedzieć, że poziom izolacji akustycznej jest prawidłowy w każdym pokoju?

Czy możesz optymalizować izolacje akustyczną?

Jak długo to potrwa?

Ocena dużych budynków nie jest już problem z punktu widzenia akustyki - stworzyliśmy narzędzie, które pozwala skupić się na czystej akustyce.

Filozofia pracy jest prosta: SONarchitect posiada 6 trybów pracy. Zakończenie tych sześciu prostych etapów powoduje uzyskanie wyniku.


Określenie geometrii


Narzędzia pomocnicze pozwolą na rysowanie linii prostopadłych, odpowiednich kątów i długości, linii ortogonalnych i na przyciąganie do punktu. Program pomoże Ci stworzyć prawidłowe kształty i połączenia, także pomiędzy różnymi piętrami.

Po narysowaniu linii automatycznie staną się ścianami, natomiast ich przecięcia połączeniami ścian. Utworzone w ten sposób pokoje zostaną automatycznie rozpoznane przez program SONarchitect, również między różnymi piętrami.

Naszkicuj plan każdego innego piętra budynku, opcjonalnie przy użyciu szablonu z pliku DXF.


Model 3D


Model 3D może być kontrolowany w dowolnym momencie podczas rysowania planów pięter do oceniania postępu projektu. Podłogi na tym samym planie  oraz z tymi samymi rozwiązaniami  budowlanymi są określone tylko przez liczbę powtórzeń, która tworzy wielokrotny modelu podłogi w 3D.

W stworzonym modelu 3D można zweryfikować geometrię powstałego budynku, a także przedstawić wizualizację niektórych płyt, aby móc otrzymać całościową/złożoną, przestrzenną geometrię obiektu.
Przypisywanie materiałów


W każdej chwili możesz przypisać rozwiązania budowlane z bazy danych do każdego elementu na dowolnym piętrze. Rozwiązania budowlane mogą być zmieniane w dowolnym momencie, przed lub po obliczaniu izolacji akustycznej.
Specyfikacja pomieszczeń


W każdej chwili możesz zidentyfikować pomieszczenia na wszystkich piętrach i określić w SONarchitect przeznaczenie danego pomieszczenia w budynku.

W ten sposób określa się wymagane poziomy dźwięku potrzebne podczas analizy całego budynku.

Identyfikacje i wykorzystanie pokoju można zmienić w dowolnym momencie, przed lub po wyliczeniach, bez żadnych dodatkowych kłopotów.
Obliczenia


Gdy jesteś zadowolony z akustycznej wydajności budynku, po prostu naciśnij przycisk, włącz drukarkę i przygotuj pióro do podpisania sprawozdania.

Jeśli masz problemy dotyczące zgodności, możesz wrócić do etapu rysunku, lub co bardziej prawdopodobne, do wyboru materiału, a zmiany mogą być wymagane niezależnie. Uzyskiwanie nowych wyników jest zawsze kwestią jedynie kilka sekund.

W kilka sekund otrzymasz wartości izolacji dźwięku w całym budynku, będziesz mógł przeglądnąć pokój za pokojem wraz ze wskazówkami co do ewentualnych kłopotliwych położeń.

Wystarczy nacisnąć jeden przycisk... i nie myśl, że masz czas na filiżankę kawy!