Produkt
Metoda obliczeniowa EN ISO 12354:1,2,3,4 i 6
Izolacyjność dźwięku w całym budynku

Szablon importu w formacie DXF
Łatwo definiowane elastyczne złącza
Modelowanie 3D budynku
Interaktywne wyników

Generator raportów zgodności

Konfigurowalny generator raportów

Poszerzone pasma 1/3 oktawowe wartości izolacji

Interaktywne histogramy akustyczne jakości

Moduł auralizacji

Moduł SONmultilayer i SONsolver

Akustyczna klasyfikacja jakości

9 państw